Perimeterbeskyttelse til fængsler, retsmedicinske afdelinger og alle kriminalforsorgsanlæg

Tekniske sikkerhedskoncepter til kriminalforsorgsanstalter og lignende indretninger bør både være effektive og humane. GPP Perimeter Protection tilbyder med innovative sikkerhedsprodukter, årtiers erfaring og et bredt udvalg af serviceydelser en effektiv ekstern sikring: Vi har det komplette udvalg indenfor perimeterbeskyttelse til fængsler, retsmedicinske afdelinger, kriminalforsorgsanlæg og fx psykiatriske institutioner. På den måde forhindres udbrud lige så effektivt som adgang for uvedkommende. Få rådgivning i den forbindelse af erfarne GPP-eksperter om hvilke produkter og ydelser, der egner sig til det påkrævede sikkerhedsniveau og din institutions individuelle layout.

Effektive tekniske sikkerhedsløsninger til kriminalforsorgen

Konventionelle systemer til perimetersikring anvendes stadig indenfor den moderne kriminalforsorg. Hegn eller mure kan dog let og på relativt kort tid overvindes med hjælp fra almindelige brugsgenstande. Her er der brug for effektiv sikringsteknik, der også kan modstå professionelt værktøj. Der skal sættes en stopper for, noget klippes over, klatres over, såvel som undergraves eller kravles under. Til sikring højt oppe egner stålwire eller den såkaldte S-tråd, der er forsynet med skarpe elementer, også kaldet ”Nato-tråd”. For at minimere risikoen for indtrængning lige så effektiv som minimering af faren for udbrudsforsøg, tilbyder GPP også robuste systemer til passagesikring. Hertil hører fx vore kilebarrierer (Wedge Barriers) og hurtiglukkende porte.

Perimeterbeskyttelse via integrerede samlede koncepter

Når produkter og planlægning fra GPP Perimeter Protection arbejder sammen, påstår der et integreret sikkerhedskoncept, der garanterer den størst mulige beskyttelse og samtidig et humant design af din institution. Kompakt konstruktion, pålidelig betjening og korte afstande til minimering af reaktionstiden er afgørende parametre. På den måde bringes der samklang mellem sikkerhed og omsorg for tiltænkte bevægelsesspillerum. I den forbindelse skal adskillelsen af medarbejdere, leverandører og besøgende samtidig sikres. Tracked Gate M50, vores EntraQuick® hurtigfoldeporte som PU30 med kollisionsbelastning og TurnSec 4.0-anlægget til personadskillelse har også vist deres værdi indenfor kriminalforsorgen. En kombination med Wedge Barriers gør det muligt at tilføje et køretøjskontrolpunkt med slusefunktion.

© Copyright - GPP Perimeter Protection A/S 2024