Produkter til den bedste perimeterbeskyttelse

fuldstændig sikkerhed fra GPP Perimeter Protection

Som producent af systemer til sikring af bygninger- og fritliggende terræn tilbyder vi de seneste sikkerhedsløsninger til kunder indenfor alle brancher. Vi har i årtier garanteret individuel perimeterbeskyttelse for kunder over hele verden. Med seks lokationer og virksomhedspartnere i over 68 lande er vi de globalt førende eksperter i komplet perimetersikring. Du får det hele fra ét sted med GPP, fra enkelte komponenter over integrerede sikkerhedskoncepter til komplet service!

Vi tænker konsekvent på anvendelsen, når vi udvikler vores produktudbud. I sidste ende er det ikke bare et spørgsmål om at opnå den bedst mulige perimeterbeskyttelse. Det gælder også altid om ikke at påvirke andre målsætninger. Hvis fx installationen af en port eller en anlæg til adgangskontrol er planlagt, må den valgte sikkerhedsløsning ikke forstyrre den problemfri drift ved normale adgangsfrekvenser. Adgang for uvedkommende skal forhindres, uden at hindre trafikken af personer og køretøjer. En passende perimeterbeskyttelse begynder derfor ikke først med monteringen af din sikkerhedsteknik, men derimod med omfattende knowhow og detaljeret rådgivning. Alt efter sandsynlige trusler og indsatsområde kommer forskellige løsninger på tale. Drejer det sig om beskyttelse af et yderområde, eller ligger fokus på bygningssikkerhed? Ønsker du fx at beskytte er industriområde eller træffer foranstaltninger til sikring af et finansinstitut? har du brug for et sikkerhedssystem, der om muligt holder alle potentielle indtrængende væk fra et bestemt objekt? Eller skal de sikre kritisk infrastruktur, hvor det er uundgåeligt, at der er mange personer og køretøjer til stede? GPP Perimeter Protection har din individuelle løsning!

GPP beskytter mennesker, bygninger og ejendom – og det på det højeste tekniske niveau. Find præcis den sikkerhedsteknik i vores portefølje, der også sikrer din perimeter:

Skydeporte

Hurtigfoldeport

Pullert

Gennemkørselsafspærring

Personadskillelse

Barrierer

Smart Control

Vores produktkategorier

Sikkerhedsteknik kan klassificeres i henhold til forskellige kriterier. Alt efter de specifikke krav bør valget falde på forskellige produkttyper, sikkerhedsniveauer eller styringer. På grundlag af vores mangeårige erfaring planlægger vi din perimeterbeskyttelse individuelt for at være i stand til at se det sande behov, identificere de passende sikkerhedssystemer og nødvendige tjenesteydelser og klargøre en succesfuld perimetersikring på lang sigt.

Her kan du læse mere om vores produkters særlige egenskaber og tale med os om, hvilken teknologi din virksomhed eller organisation giver den optimale perimeterbeskyttelse

ADGANGSKONTROL

Der er ingen vej uden om PPG-produkter: Beslut dig til manuelle eller elektriske anlæg. Planlæg sikringen af en områdegrænse mod adgang for uvedkommende personer med barrierer og porte sammen med os. Eller forstærk din bygningsbeskyttelse med systemer, der uden videre arbejder sammen med dine eksisterende alarm- og overvågningsteknik.

HIGH SECURITY

Der er kun ét grundlag for den højeste sikkerhed: Anvendt sikkerhedsteknik i den højst mulige kvalitet. Vores crash-testede højsikkerhedsløsninger har de mest krævende certificeringer, som fx PAS 68, ASTM/DOS eller den internationale standard IWA 14-1. Tal med os!

SMART CONTROL

Intelligent perimetersikring kan kun lykkes med produkter, der gør det muligt for medarbejdere, sikkerhedsteknik og anden bygningsteknik at arbejde gnidningsfrit sammen. Vores Smart Control-styringssystemer sikrer de hurtigste reaktionstider i tilfælde af fare, er enkle at betjene og sørger derfor for, at enkelte foranstaltninger til perimetersikring bliver til et helt lukket koncept.

Skydeporte

Den veletablerede løsning, især til virksomheder og sikkerhedssensitive fritliggende områder: Skydeportene fra GPP er særdeles pålidelige, også efter mange års brug, og kommer med et minimum af vedligeholdelse og istandsættelse. Der findes varianter i aluminium eller stål alt efter behov. Og fordi der bør gælde et safety first-princip for dine medarbejdere og besøgende, forhindrer integrerede driftssikkerhedsanordninger, som fx fotoceller, ulykker som følge af uagtsom kropskontakt. Du finder også det bedste system til perimetersikring under vores porte i serierne ”EntraSteel”, ”EntraLight” og ”Tracked Gate M50”.

Hurtigfoldeport

Der skal ofte reageres på få sekunder i tilfælde af identificering af et trusselsbillede. Og dette gælder ikke bare for sikkerhedspersonalet, men også for sikkerhedsteknikken. Selv det mest sikre hegn nytter intet, hvis de indtrængende kan få adgang til din perimeter via den åbne indkørsel. Hurtigfoldeportene i serien EntraQuick er designet til at åbne og lukke særligt hurtigt og holder samtidig stand efter behov ved angreb med køretøjer i pickup-klassen. De fås med en eller to fløje og endda i en mobil variant til midlertidig indsats. Få kendskab til en fleksibilitet, der er enestående indenfor området sikkerhedsteknik.

Pullert

Ved sikkerhedsteknik tænker de fleste mennesker nok først på sikring mod indbrud. Med det kommer også ofte an på solid perimeterbeskyttelse i åbne områder i byer og kommuner, hvor livlig travlhed er ønskværdigt. Sensitive bygninger og menneskegrupper skal beskyttes mod køretøjer, der nærmer sig tilsigtet eller utilsigtet.  Ved al beskyttelse bør det pågældende steds barrierefri karakter for forbipasserende ikke forstyrres. Hegn og lukkede portanlæg kommer derfor ikke på tale. Her er ufleksible og sænkbare pullerter fra GPP til offentlige pladser og virksomheder med campus-karakter optimale.

Gennemkørselsafspærring

Disse sikkerhedssystemer er de hårde: Kilebarrierer (wedge-barriers) og dækødelæggere fra GPP er efter behov fuldstændig sænkbare. Disse massive gennemkørselsafspærringer er i alle tilfælde en pålidelig sikring af næsten alle indkørsler pga. deres massive konstruktion. Næsten alle varianter råder over højsikkerhedscertificeringer i henhold til de strengeste standarder i verden. Globalt stoler kunder med de strengeste sikkerhedskrav på vores virksomheds gennemkørselsafspærringer.

Smart Control

Innovativ perimeterbeskyttelse er ikke bare mekanisk robust. Den udnytter også fordelene ved elektronisk sikring for at holde reaktionstiderne så korte som muligt. Smart Control fra GPP fuldender de mekaniske komponenter i din sikkerhedsteknik via et fleksibelt styringssystem, der kan tilpasses individuelt. Virksomheder, kritisk infrastruktur, militære anlæg og offentlige organisationer stiller vidt forskellige krav til din sikkerhedsteknik. Den skal gøre det muligt at have forskellige hyppigheder af person- og køretøjstrafik, uden derved at kompromittere perimeterbeskyttelsen. Smart Control-styringerne fra GPP Perimeter Protection gør også dit sikkerhedskoncept mere intelligent!

Personadskillelse

Selv velkomne gæster bør ikke altid have ukontrolleret adgang til en virksomhed eller et åbent område i en uoverskuelig personstrøm. Her er tælleapparatanlæg den perfekte løsning til personadskillelse: De hindrer ikke adgang til et bestemt område. De adskiller og gør dog adgangen langsommere således, at sikkerhedspersonale eller elektroniske overvågningssystemer kan identificere enhver ankommende.

Barrierer

Installationen af en barriere er nok den mest udbredte sikkerhedsforanstaltning for åbne områder. Barrierer gør grænserne til dit terræn tydeligt sigtbare. Denne enkle funktion er i mange tilfælde nok til effektivt at sikre et område. Selv områder, der ikke er underlagt usædvanligt høje sikkerhedskrav, kan på den måde sikres mod skødesløs eller utilsigtet indtrængen.

Hegn

Ægte Gunnebostängsel siden 1911. Flettet hegn fra os hos PPG sikrer, at et område afgrænses samtidig med, at du sikrer din beskyttelse. Hegnet med det højkvalitets fletværk har mange anvendelsesmuligheder. Med hegn fra Gunnebo er du sikret den højeste kvalitet og sikkerhed. Særligt sikkerheden er den vigtigste parameter, når man vælger hegn til sikring af store vejstrækninger.

© Copyright - GPP Perimeter Protection A/S 2024