GPP beskytter mennesker, bygninger og ejendom

Vores sikkerhedsløsninger er alsidige, og anvendelsesområderne er nærmest ubegrænsede: Uanset hvem eller hvad der skal beskyttes, er din perimeter i de bedste hænder med sikkerhedsteknik fra GPP. Til sikring af terræn, frilandsområder og bygningssikkerheden har vi den passende tekniske løsning alt efter trusselsscenarie, påkrævet sikkerhedsniveau, anvendelsestype og besøgsfrekvens.

Med over 70 års erfaring og global tilstedeværelse i mere end 74 lande, tilbyder vi vores nationale og internationale kunder fra det enkelte produkt til komplette sikkerhedskoncepter og fuldstændig service fra ét sted. Kundeservice omfatter, udover rådgivning og montering, naturligvis planlægning, vedligeholdelse, istandsættelse såvel som tilpasning af dine sikkerhedsløsninger til ændrede betingelser.

Få et omfattende overblik over de vigtigste områder, hvor sikkerhedsteknik fra GPP Perimeter Protection anvendes, her. Hvis du leder efter særlige og individuelle løsninger, så kontakt od gerne direkte!

Industri

Industrianlæg og -områder har meget tekniske krav, når det kommer til sikkerhed og perimeterbeskyttelse. Alt efter industrigren og følsomhed findes der forskellige udfordringer vedrørende et områdes gods og mellemprodukter mht. områdesikring, bygningssikkerhed og overholdelse af loven. Kun ét er sikkert i dag: Et hegn er i sig selv ikke længere tilstrækkeligt. Den individuelt passende sikkerhedsteknik skal gå hånd i hånd med et omfattende beskyttelseskoncept. Når du ønsker at beskytte et industrianlæg kontinuerligt og til enhver tid råde over sikkerhedsreserver til alle forudsigelige trusselsscenarier, støtter vi dig med hele vores ekspertise.

Byer og offentlige pladser

Vores produkter og sikkerhedsløsninger støtter kommuner, byplanlæggere, arkitekter, planlægningsbureauer og byggefirmaer med sikring af offentlige pladser. Især hvor der er store menneskemængder, og bevægelsen af personer og trafik ofte er uoverskuelig, gælder det om at implementere den sidste nye sikkerhedsteknik og den mest grundige planlægning. På baggrund af de voksende farer ifm. instrumentalisering af køretøjer til terroristangreb, er efterspørgslen lige nu hastigt stigende. Gør også brug af GPP’s erfaring i din kommune mht. udvikling, montering og konceptuel anvendelse af sikkerhedsteknikker! På den måde sørger vi sammen for sikkerheden i det offentlige rum.

Lufthavne

Omfattende sikkerhedskoncepter er især ubetinget nødvendige til lufthavne. Her findes en høj grad af person- og køretøjstrafik, transportgods omlades, og samtlige processer er nøje afstemt til hinanden. Blot små forstyrrelser kan påvirke driftsprocesser, og endnu mere kan angreb eller uvedkommende der trænger ind på dit område. GPP har i den forbindelse mange års erfaring til sikring af lufthavne over hele verden. Alt efter lufthavnens størrelse og udformning af de offentligt tilgængelige opholdsområder, hjælper vores produkter dig med sikkert og effektivt at styre personstrømme og køretøjstrafik.

Logistik og transport

Tyveri, hærværk og sabotage er stigende. I den forbindelse tager både de transporterede varer og gods, samt transportteknikken, ofte selv skade. For ikke at tale om tjenesteyderens omdømme, der lider betydeligt, når transportgods ikke ankommer til modtageren eller endda pålægges bøder pga. for sen levering. Det første skridt til pålidelig transport og levering til tiden er derfor komplet sikring af logistiske bygninger og områder. Hos GPP kender vi til din branches behov og vælger sammen med dig præcist de nødvendige tekniske sikkerhedsløsninger ud – og det uanset om det er internationalt eller lokalt, som du har kendskab til fra din branche.

Havne

Havne er sikkerhedsfølsomme omgivelser. I havneområder opbevares og omlades værdifuldt gods, råvarer til befolkningen såvel som farlige stoffer regelmæssigt og til dels i store mængder. Her må uvedkommende heller aldrig få adgang til de forankrede skibe. Derfor er havne underlagt streng internationale lovgivning mht. den stærkt stigende organiserede kriminalitet på dette område og den tiltagende, globale terrorisme. GPP sørger med mangeårig erfaring og global erfaring for effektiv og lovmæssigt korrekt beskyttelse af dine havnearealer.

Ambassader og konsulater

Ambassader, konsulater og regeringsinstitutioner af enhver art er attraktive mål for angreb. I den forbindelse må der ubetinget regnes med, at angriberen planlægger grundigt og går beslutsomt til værks. Hvis angrebet bare i nogen grad lykkedes, opstår der, udover evt. personskader, en betydelig påvirkning af omdømmet og muligvis også de diplomatiske relationer mellem den ambassadens suveræne stat og det land, hvor institutionen ligger. Derfor tilbyder GPP omfattende løsninger på det højeste sikkerhedsniveau indenfor dette område til effektiv beskyttelse af alle former for regeringsbygninger.

Militær

Sikkerhedsrisikoen er særdeles høj på militære faciliteter. I den forbindelse er disse områder yderst følsomme af en række årsager: Militærpersonale og -materiel regnes for foretrukne mål for den internationale terrorisme. Derudover er militært udstyr ofte dyrt og derfor attraktivt for tyve. Og aktiviteter, dokumenter, databærere og tekniske systemer i denne forbindelse er til dels underlagt streng hemmeligholdelse. Hvis em angreb på dette område lykkes, er følgerne målt på personskader, værditab og tab af omdømme næppe til at forudsige. Derfor bør den anvendte sikkerhedsteknik overholde de højst mulige standarder og være testet til alle tænkelige tilfælde. Og det er præcis det, GPP står for!

Fængsler og kriminalforsorg

Fængsler og andre institutioner indenfor kriminalforsorgen har særlige krav til sikkerhed: På den ene side skal de indsatte forhindres i at bryde ud af hensyn til beskyttelse af offentligheden. På den anden side er det også nødvendigt i den modsatte retning at forhindre udefrakommende, der forsøger at hjælpe udbrudsforsøg, i at smugle forbudte genstande eller substanser ind på straffeanstaltens område. Fordi især udbrud tiltrækker øget medieopmærksomhed vedrørende befolkningens interesse, skal det samlede sikkerhedskoncept gøres fuldt forståeligt. Henvend dig allerede til vores eksperter på det første planlægningstrin!

  • MONTERING

    Funktionaliteten i aktuel sikkerhedsteknik afhænger ikke kun af produktegenskaberne, men også af en professionel montering. Derfor er vores erfarne monteringsteams i gang over hele verden med at montere GPP-produkter, overvåge implementeringen og sikre, at enhver komponent spiller problemfrit sammen med alle andre komponenter i dit sikkerhedskoncept. Vores certificerede medarbejdere er specialiseret i mekanik, elektronik og hydraulik og sørger for en installation, der giver mindst mulig afbrydelse. Efter monteringen af dine individuelle sikkerhedsløsninger, er vores eksperter er selvfølgelig til rådighed for hurtig implementering af vedligeholdelse og reparationer.

    FÅ MERE AT VIDE

Bank- og finanssektoren

Banker, børser, administrative finansbygninger og datacentre er attraktive mål for kriminelle. Her findes ofte lagermedier med yderst følsomme data, og i mange tilfælde store mængder kontanter eller fysiske værdigenstande. Med vores portefølje indenfor certificerede højsikkerhedsprodukter sikrer vi bygninger i finanssektoren mod eksterne angreb. Samtidig stiller vi sikkerhedsteknik til rådighed for interne områder, for at forhindre uvedkommende adgang til kritiske rum og afdelinger. På den måde er bygninger ikke bare beskyttet omfattede mod alle tænkelige trusler, men individuelt og efter behov. Beskyt på lige vis digitale og materielle værdier – planlæg med GPP!

Stadioner og sportsfaciliteter

Sikring af et stadion skal planlægges og konstrueres med fokus på særlige sikkerhedsrisici. Det gælder trods alt om at beskytte og kontrollere enorme menneskemængder og strømme af køretøjer omkring sportsfaciliteten. I den forbindelse bør massepanik, tumult eller overfyldning af stadionet undgås. Det er dog ikke bare bevægelser inde på eller omkring stadioner, der skal kunne reguleres. Hvis tilfældet er ude, fx ifm. en brand, skal der kunne garanteres en hurtig og problemfri evakuering. For at kunne sikre gennemtrængelighed og kontrol, uden at der opstår sikkerhedshuller i det overordnede koncept, er det bedst at stole på GPP’s erfaring.

Kraftværker

Stigningen i aggressiv terrorisme i de seneste år medfører en øget efterspørgsel efter sikkerhedskoncepter til kritiske infrastrukturer. Hertil hører især kraftværker. Sikring af beskadigelse af selve kraftværket, mod farer for personers liv og afbrydelse af energiforsyningen i hele regioner kræver sikkerhedsteknik på det højeste niveau. I den forbindelse er det nødvendigt, i en alvorlig situation, at have overensstemmelse mellem de høje beskyttelseskrav og adgangen for autoriserede kræfter som brandvæsen. GPP har ikke bare alsidige tekniske sikkerhedsløsninger klar til dette følsomme område, men er også uundværlig som partner ifm. oprettelse af dit sikkerhedskoncept.

© Copyright - GPP Perimeter Protection A/S 2024